การเดินทาง....

posted on 31 Jan 2012 23:11 by onioni
ขึ้นชื่อว่าการเดิน ก็คือการก้าวเดิน ออกจากจุดที่เรายืนอยู่
 
การเดินทางทำให้เราได้เรียนรู้ สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา 
 
ที่สำคัญทำให้เรารู้จักคนที่ร่วมเดินทางไปกับเรา มากขึ้น
 
........................
...................
.............
.......
....
..
.

Comment

Comment:

Tweet

มีเพื่อนเดินสนุกกว่าเดินคนเดียว ^ ^

#1 By J-Si-Pun-Ja on 2012-01-31 23:18